Microsoft Home     TU-Varna Home Page

Технически изпълнител на катедра КНТ:
инж. Виолета Иванова
тел. (052) 383 621