Microsoft Home     TU-Varna Home Page
Ръководител на Microsoft IT Academy в ТУ-Варна:
доц. д-р инж. Трифон Русков
e-mail: ruskov@tu-varna.bg
тел. (052) 383 424

Технически изпълнител на катедра КНТ:
инж. Виолета Прокопиева
тел. (052) 383 621
каб.309ТВ